EHBO cursus

Verstuikte enkel

In deze EHBO cursus leer je reanimeren en hoe je een AED moet gebruiken.  Ook leer je de basisvaardigheden om goed EHBO te kunnen verlenen. Na het volgen van deze cursus, weet je hoe je in de meest voorkomende gevallen moet handelen. De cursus wordt op jouw locatie gegeven, maar kan ook worden gegeven op een locatie van de BHV Fabriek.

Leerdoelen en onderwerpen:

Na afloop van de cursus kunt je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste Hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borst en een beroerte.

Praktische informatie:

Tijdsduur: ca. 8 uur.
Minimaal aantal deelnemers: 6
Kosten: Neem voor meer informatie contact op.

De cursussen worden afgesloten met een certificaat. EHBO-cursussen worden in veel gevallen tot wel 100% door zorgverzekeraars vergoed. Een vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en welke aanvullende module(s) je hebt afgesloten. Neem voor vragen over vergoedingen even contact op met jouw zorgverzekeraar.